Logo WOOR

Opdracht

Wat is onze opdracht?
• Het creëren van ontmoetingsplekken ter voorkomen van isolement en vereenzaming bij bewoners.
• Inzetten op versterking van eigen kracht en sociale netwerken van bewoners.
• Bevordering vrijwillige inzet en participatie van bewoners, voor bewoners, door bewoners.
• Betrokkenheid tussen jong en oud versterken.
• Inspelen op de toenemende diversiteit in de samenleving.

Wat zijn onze verantwoordelijkheden?
• Wij zijn er voor de bewoners.
• Wij werken aan verbinding.
• Wij hebben een visie op en kennis van de wijk.
• Wij stellen binnen de mogelijkheden en in overleg met diverse partners het activiteitenprogramma op.
• Wij houden ons bezig met de profilering en de PR van het Huis van de Wijk Rivierenbuurt.

Hoe willen wij bewoners hierbij betrekken?
• Vooral door te zorgen dat het Huis van de Wijk Rivierenbuurt een veilige, fijne locatie/plek is met een goede sfeer.
• Door o.a. het oprichten van een bewonerspanel waardoor nieuwe  initiatieven ontstaan die aansluiten aan de wensen en behoeften van de buurtbewoners.